Punts d’interès

Però, què és la Reempresa?

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de pimes, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part de la persona reemprenedora.

En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

És evident que l’empresa en funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.

 

 

Què és un Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE)?

És un servei que té per objectiu facilitar la posada en marxa de noves empreses i que s’adreça a:

·       Persones emprenedores que s’han de constituir jurídicament

·       Empreses ja constituïdes que volen canviar la forma jurídica

·       Empresaris/àries individuals que volen donar-se de baixa

·       Gestories que actuen en representació de persones emprenedores i/o empreses